personen

Roeland ridder van Uutkerke

heer van Heestert en Hemsrode, Heist, Nieuwenburg, Oterleek, Ursem, St. Pancras, Riederwaard.

geboren: -
overleden: 1442

opmerkingen

Overig: ridder in de orde van het Gulden Vlies 1430.

bronnen voor de persoonsgegevens

Blécourt, A.S. de en E.M. Meijers, Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van de secretaris Jan Rosa. Deelen I, II en III (Haarlem 1929) XXXII, XXXIV en XXXVI.

Damen, M., De staat van dienst. De gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de Bourgondische periode (1425-1482) (Hilversum 2002) 492.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 280.

Smedt, R. de ed., Les chevaliers de l'Ordre de la Toison d'or au XVe siècle. Notices bio-bibliographiques (2e dr., Frankfurt am Main 2000) 9.

Woelderink, B., Inventaris van het archief van Het Huis ten Donck (Rotterdam 1968) XXXV.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 13-08-1428 - 01-10-1430
anderen met deze aanstelling...

Aangesteld door Jacoba van Beieren en Filips van Bourgondië na de Zoen van Delft.

functie: gouverneur
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 15-02-1429 - 01-10-1430
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 01-05-1433 - 01-05-1436
anderen met deze aanstelling...

Damen, Staat van dienst, geeft dit als bezoldigde functie; volgens Memorialen Rosa in deze periode zonder wedde. Als onbezoldigd raadsheer vermeld in 1436 en 1439.