personen

Gerhard Jacob Blanckvoort tot Pothof

geboren: 1685
overleden: 11-02-1722

lid Ridderschap van Overijssel (1712 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 639.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 27-05-1720 - 04-05-1721
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...