personen

dr. Willem Munter

geboren: 1682
overleden: 23-10-1759

lid Vroedschap van Amsterdam (1709 - 1748).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1748.

bron voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) II, 693.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 30-04-1732 - 04-05-1733
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...