personen

dr. Gijsbert Jan de Bruijn

heer van Rijnsaterwoude.

geboren: -
overleden: 03-06-1758

lid Vroedschap van Haarlem (1742 - 1758).

bronnen voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 17 (1905) 397.

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 18-12-1748 - 30-04-1753
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 10-05-1758 - 03-06-1758
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.