personen

dr. Dirk Elias van Loosen

geboren: 1738
overleden: 02-06-1812

lid Vroedschap van Enkhuizen (1778 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 227

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 71 (1988) 302.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 10-12-1789 - 15-09-1791
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...