personen

Willem Wiggersz. Blaeu

geboren: 1589
overleden: 23-04-1663

lid Vroedschap van Enkhuizen (1629 - 1663).

bronnen voor de persoonsgegevens

Namen van de wel ed. gr. achtbare heeren, regeerders der stad Enchuysen, mitsgaders bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnien etc. (Enkhuizen z.d.)

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 87 (1970) 11.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 01-05-1657 - 30-04-1658
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 12-01-1660 - 24-01-1661
namens: Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.