personen

Hendrik van Berkenrode

geboren: ca. 1565
overleden: 01-06-1634

lid Vroedschap van Haarlem (1606 - 1634).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Naam-register geeft overlijden 1635.

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 12 (1958) 117.

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1614 - 30-04-1617
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...