personen

Evert Frederik baron van Heeckeren

Ook bekend als Van Heeckeren van Beverweerd, Van Heeckeren van Enghuizen.

geboren: 23-12-1755 te Arnhem
overleden: 13-01-1831 te Hummelo

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814/adelstitel: 1819.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VI, 105.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 84 (1994) 281.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 722.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 141.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Gelderland (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 31-07-1805
namens: Kwartier van Zutphen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Gelderland (1805-1807)
van: 19-07-1805 - 14-05-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: assessor
instelling: Landdrost en Assessoren van Gelderland (1807-1810)
van: 08-05-1807 - 28-12-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: conseiller de préfecture
instelling: Préfet du Département de l' Issel-Supérieur (Boven IJssel)
van: 28-12-1810 - 1811
anderen met deze aanstelling...

Voorlopige aanstelling.

functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Boven-IJssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Gelderland (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 1817
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...

Benoemd 29-8-1814. Einddatum: mogelijk 1816.

functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 08-02-1816 - 13-01-1831
anderen met deze aanstelling...