personen

Anthony Dedem tot de Gelder

geboren: 1715
overleden: 26-05-1770

lid Ridderschap van Overijssel (1739 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 696.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 02-11-1744 - 31-10-1745
namens: Overijssel, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1745 - 30-04-1746
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 03-11-1760 - 02-05-1762
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1765 - 30-04-1767
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1768 - 30-04-1770
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...