personen

dr. Bartholomeus van den Santheuvel

geboren: 1730
overleden: 27-06-1784

lid Oudraad van Dordrecht (1757 - 1784).

bronnen voor de persoonsgegevens

Dalen, J.L. van, Geschiedenis van Dordrecht (2 dln., Dordrecht 1931) I, 216.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 10 (1956) 71.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 14-02-1770 - 30-04-1772
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 03-05-1773 - 30-04-1776
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1781 - 30-04-1784
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...