personen

Willem van Broeckhuysen tot de Doorn

geboren: 1623
overleden: 1705

lid Ridderschap van Overijssel (1644 - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Overijsselse Historische Bijdragen geeft geboortejaar 1622, Mensema 1623.

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 486.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 81.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 06-09-1647 - 30-04-1650
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1653 - 31-03-1659
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Overijssel op 30 april.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 27-05-1684 - 11-05-1687
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 12-05-1693 - 03-06-1696
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 07-06-1696 - 04-05-1699
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...