personen

Benne Tadema

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 31-03-1626 -
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: benoeming door de Staten van Friesland.