personen

dr. Samuel Onderwater

heer van Brandwijk en Gijbeland.

geboren: 1748
overleden: 1821

lid Oudraad van Dordrecht ( - ).

bron voor de persoonsgegevens

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 63 (1977) 183.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1794 - 04-03-1795
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...

De index op de resoluties van de Staten van Holland (zie institutionele toelichting) geeft als voorletter 'F.'. Beëindiging wegens opheffing van het college.