personen

Giliam Bruinier

geboren: 1691
overleden: 28-09-1764

lid Raad van Kampen (1732 - 1764).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 648.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIa, 46.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 24-04-1738 - 05-05-1741
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 29-01-1743 - 27-04-1744
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 12-05-1749 - 26-05-1751
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 26-10-1757 - 06-05-1759
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 25-04-1759 - 15-09-1760
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...