personen

mr. Jan comte (empire) Wolters van de Poll

geboren: 1759
overleden: 1826

opmerkingen

Adelstitel: comte 1811.
Overig: Wolters van de Poll was van 12 januari 1808 tot 11 januari 1811 burgemeester, daarna maire, van Amsterdam.

bronnen voor de persoonsgegevens

Azimi, V., Les premiers sénateurs français. Consulat et Premier Empire 1800-1814 (Parijs, 2000) 261.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 186.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) X, 744.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 69.

Tulard, J., Dictionnaire Napoléon. Nouvelle édition revue et augmentée (Parijs 1989) 1701.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 04-10-1806 - 26-01-1808
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Later Amstelland.

functie: sénateur
instelling: Sénat Conservateur
van: 30-12-1810 - 11-1813
anderen met deze aanstelling...