personen

Johan van Hemert

heer van Neder-Slingeland.

geboren: -
overleden: 07-05-1634

lid Raad van Deventer (1607 - 1634).

opmerkingen

Heerlijkheid: verwerving 1578.

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 424.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 97-100.

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) II, 369.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 40 (1942) 477.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 19-06-1618 - 06-08-1621
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eerste vergadering. Compareerde niet meer in 1621.