personen

Arent van Haersolte tot Hoenlo

geboren: 1677
overleden: 06-01-1760

opmerkingen

Overig: was grietman van Barradeel 1704-1753.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 218.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 165.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieƫn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 354.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 22-12-1710 - 12-03-1713
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 11-02-1719 - 10-02-1722
namens: Westergo, Barradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 27-04-1725 - 02-05-1728
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 27-04-1728 - 12-04-1731
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1731 - 11-02-1734
namens: Westergo, Barradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 16-04-1737 - 22-04-1743
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 21-02-1743 - 26-05-1746
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 14-02-1746 - 23-02-1749
namens: Westergo, Barradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 14-02-1755 - 06-01-1760
namens: Westergo, Barradeel
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.