personen

Willem Frederik Blanckvoort tot Benthuis

geboren: 1687
overleden: 31-05-1732

lid Ridderschap van Overijssel (1720 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 654.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 01-05-1726 - 13-05-1727
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...