personen

mr. Ulrich Jan Huber

geboren: 1752
overleden: 1804

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 125.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 287.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 77 (1993) 341.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 870.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 376.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 10-07-1783 - 11-04-1796
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens ontslag.

functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 01-09-1797 - 22-01-1798
namens: District Leeuwarderadeel
anderen met deze aanstelling...

Nam na de staatsgreep van 22 januari 1798 zelf ontslag.

functie: lid
instelling: Constitutiecommissie van 1797
van: 15-09-1797 - 22-01-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Intermediair Wetgevend Lichaam van het Bataafse Volk
van: 20-06-1798 - 31-07-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 31-07-1798 - 22-01-1798
namens: District Leeuwarden
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Nationaal Gerechtshof
van: 17-11-1801 - 23-03-1804
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.