personen

S. Cornelisz.

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 14-09-1636 -
anderen met deze aanstelling...