personen

mr. Alexander Wilhelmus Josephus Joannes baron van Hugenpoth tot Aerdt

geboren: 01-06-1780 te Markelo
overleden: 15-08-1859 te Herwen en Aerdt

opmerkingen

Adelstitel: 1822.

bronnen voor de persoonsgegevens

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 287.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 85 (1995) 489.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 878.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 91.

functies in bovenlokale instellingen

functie: minister
instelling: Ministerie van Justitie en Politie
van: 27-05-1809 - 31-12-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: conseiller
instelling: Cour Impériale en Hollande
van: 01-03-1811 - 04-12-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: kamerpresident
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 01-12-1813 - 30-09-1838
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 16-10-1838 - 12-02-1849
anderen met deze aanstelling...
functie: minister van staat

van: 28-11-1840 -
anderen met deze aanstelling...