personen

Claas Baan

geboren: -
overleden: 1700

lid Vroedschap van Edam (1669 - 1700).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 241.

Meghelen, Pieter van, Register van de regering tot Edam beginnende voor zoo veel men vinden kan van 't jaar 1572 (manuscript Rijksarchief Noord-Holland, collectie losse aanwinsten, inv. nr. 104) 5.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 30-05-1678 - 30-04-1680
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 15-05-1682 - 18-05-1684
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 25-05-1688 - 02-06-1694
namens: Holland, Edam
anderen met deze aanstelling...