personen

Christoffel Dirksz. van Nieuwenhoven

geboren: -
overleden: 10-07-1632

lid Vroedschap van Leiden (1618 - 1632).

bron voor de persoonsgegevens

Noordam, D.J., Databestand Leidse veertigraad (ongepubliceerd)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 08-05-1630 - 10-07-1632
namens: Holland, Leiden
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging waarschijnlijk door overlijden (zie opmerkingen).