personen

Harmanus Eckringa

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 02-04-1788 - 1794
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...

Eindjaar onzeker; mogelijk 1795.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1795 - 1795
namens: Westergo, Het Bildt
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk wel benoemd, maar niet meer in functie getreden.