personen

Hans van Wijckel

geboren: 1617
overleden: 23-10-1659

opmerkingen

Overig: is volgens Raad van State 450 jaar ook lid van Gedeputeerde Staten van Friesland geweest, maar daarvoor is elders geen bewijs gevonden.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 409 en II, 284.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 138.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 271.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 05-06-1648 - 14-05-1649
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 11-05-1649 - 13-05-1652
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1652 - 23-10-1659
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Eindjaar onzeker, echter een benoeming voor Oostergo pas weer aangetroffen in het jaar van overlijden van Van Wijckel. Het overlijden is dan ook waarschijnlijk de reden van beëindiging.