personen

Heiman Willemsz. Vrieze

Ook bekend als Theymen Vrieze.

geboren: -
overleden: 1687

lid Raad van Kampen (1659 - 1673).

opmerkingen

Persoonsgegevens: lijkt identiek te zijn aan de persoon genoemd in J. van Doorninck, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 513, maar het patroniem luidt daar Hermansz.

bronnen voor de persoonsgegevens

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 80.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIb, 347.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1666 - 31-03-1669
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 26-03-1671 - 29-09-1672
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens de Frans-Münsterse bezetting van Overijssel.