personen

Simon Lambsma

geboren: 1763 te Franeker
overleden: 31-03-1826 te Minnertsga

bron voor de persoonsgegevens

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 206.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Representanten van het volk van Friesland
van: 23-06-1795 -
namens: Barradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 1814 - 1814
namens: Barradeel, landelijke stand
anderen met deze aanstelling...

Benoemd 29-8-1814; benoeming niet aangenomen (wegens een met het Statenlidmaatschap onverenigbaar ambt).