personen

Adriaen Cornelisz. Duijst van Zanten

geboren: -
overleden: 1587

lid Vroedschap van Schiedam (1573 - 1587).

bron voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 8 (1999) nr. 3, 271.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 19-02-1587 - 11-1587
namens: Holland, Schiedam
anderen met deze aanstelling...

In de resolutie Staten-Generaal waarin Duijst wordt gecommitteerd, is niet vermeld dat het om de admiraliteit op de Maze ging. Dit blijkt echter uit een brief van die admiraliteit van 16 april 1587 (Resolutiën der Staten-Generaal 1585-1587, zie institutionele toelichting). Beëindigd door overlijden vóór 9 november (begraven).