personen

dr. Aarnout Nicolai

geboren: ca. 1528
overleden: 22-01-1592

opmerkingen

Overig: zoon van Everard Nicolai en broer van Carel Nicolai, raad in de Grote Raad van Mechelen.

bronnen voor de persoonsgegevens

Blécourt, A.S. de en E.M. Meijers, Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van de secretaris Jan Rosa. Deelen I, II en III (Haarlem 1929) XXXIV en XLVII.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 275.

Leeuwen, Simon van, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1483.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 914.

Smallegange, Mattheus, Nieuwe Cronyk van Zeeland (Middelburg 1696) 476.

Verhas, C.M.O., De beginjaren van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland (Den Haag 1997) 38.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 16-12-1559 - 1572
anderen met deze aanstelling...

Arnout Nicolai week in 1572 met het Hof uit naar Utrecht; hij sloot zich later bij de Opstand aan. Als onbezoldigd raadsheer vermeld in 1557.

functie: president-raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 20-06-1578 - 21-10-1583
anderen met deze aanstelling...
functie: president-raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 22-10-1583 - 22-01-1592
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.