personen

Willem Frederik Lodewijk baron Rengers

geboren: 28-11-1789 te 's-Gravenhage
overleden: 15-01-1859 te Zeist

opmerkingen

Adelstitel: 1822.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 43 (1950) 255.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 1064.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Kabinet des Konings (1813-1861)
van: 12-12-1813 - 04-07-1819
anderen met deze aanstelling...

Eind: benoemd tot directeur der directe belastingen in Friesland.

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 1814 - 1818
namens: Gaasterland, ridderschap
anderen met deze aanstelling...

Benoemd 29-8-1814, waarschijnlijk nooit ter vergadering aanwezig geweest.

functie: referendaris tweede klasse
instelling: Raad van State (1814-1861)
van: 12-01-1816 -
anderen met deze aanstelling...

Werkzaam bij het Kabinet des Konings.

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 1821 - 23-04-1827
namens: Aengwirden, ridderschap
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 23-04-1827 - 31-05-1830
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gouverneur

van: 27-05-1830 - 09-07-1850
namens: Groningen
anderen met deze aanstelling...

Op 14-6-1830 in functie getreden.

functie: commissaris des konings

van: 10-07-1850 - 31-08-1850
namens: Groningen
anderen met deze aanstelling...