personen

Wessel van den Boetzelaer

heer van Asperen en Merwede.

Ook bekend als Rutger Wessel van den Boetzelaer, Wenceslaus van den Boetzelaer.

geboren: ca. 1562
overleden: 10-10-1632

lid Ridderschap van Holland (1613 - 1632).

opmerkingen

Buitenlandse adelstitel: baron H.R.R.
Heerlijkheden: verwerving Asperen 1604, bezit Merwede 1598-1604.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 80 (1989) 44.

Tombe, J.W. des, Het geslacht Van den Boetzelaer (Assen 1969) 198.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1617 - 30-04-1619
namens: Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 08-04-1619 - 22-10-1625
namens: Holland, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename blijkens de resoluties van de Raad van State (Nationaal Archief, archief Raad van State, inv. nr. 37, f. 32v). Commissie door de Staten-Generaal pas op 4 mei. Beƫindiging wegens benoeming in de Admiraliteit op de Maze.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 02-05-1625 - 10-10-1632
namens: Holland, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.