personen

jonkheer mr. Abraham Pompe van Meerdervoort

geboren: 07-09-1764 te Dordrecht
overleden: 21-10-1831 te Rotterdam

opmerkingen

Adelspredicaat: 1818.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 187.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 42 (1949) 503.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 818.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 145.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 01-03-1796 - 31-08-1797
namens: District Ridderkerk
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 01-09-1797 - 22-01-1798
namens: District Ridderkerk
anderen met deze aanstelling...

Nam na de staatsgreep van 22 januari 1798 zelf ontslag.

functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 31-05-1799 - 17-10-1801
namens: District Schiedam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Raad van Oorlog
van: 03-12-1801 - 11-06-1803
anderen met deze aanstelling...
functie: raad
instelling: Ministerie van Koophandel en Koloniën
van: 08-1806 - 04-10-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 04-10-1806 - 30-07-1810
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Later voor Maasland.

functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Monden van de Maas
anderen met deze aanstelling...