personen

Bincke Simens

geboren: -
overleden: 1728

lid Vroedschap van Hindeloopen ( - ).

opmerkingen

Overig: werd benoemd tot gecommitteerde in de Admiraliteit in Friesland voor de periode mei 1728 tot mei 1729, maar overleed vóór zittingname.

bron voor de persoonsgegevens

Tresoar Stadhouderlijk archief, inv. nr. 361, jaar 1728.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 18-04-1716 - 30-03-1718
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

De zittingsjaren zijn onzeker; Tresoar, stadhouderlijk archief, inv. nr. 361 (zie institutionele toelichting) meldt dat Simens de functie geheel of gedeeltelijk heeft overgedragen aan Frederick van Sminia, maar de commissiedata van beiden stemmen niet met die gegevens overeen.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 17-04-1719 - 16-04-1720
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 14-04-1725 - 11-04-1726
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...