personen

mr. Jentje Cats

geboren: 27-03-1793 te Leeuwarden
overleden: 02-08-1853 te Leeuwarden

opmerkingen

Persoonsgegevens: Epeuszn.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Patriciaat. Genealogie├źn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 77 (1993) 187.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 267.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 06-07-1819 - 01-07-1825
namens: Leeuwarderadeel, landelijke stand
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 05-07-1825 - 13-09-1830
namens: Bergum, landelijke stand
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1814-1861)
van: 11-07-1829 - 13-09-1830
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 13-09-1830 - 18-10-1840
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Provinciaal Gerechtshof van Friesland (1838-1861)
van: 27-09-1838 - 21-09-1847
anderen met deze aanstelling...
functie: vice-president
instelling: Provinciaal Gerechtshof van Friesland (1838-1861)
van: 21-09-1847 - 02-08-1853
anderen met deze aanstelling...