personen

Petrus Florentius van Nijsten

geboren: 1661
overleden: 03-03-1721

lid Vroedschap van Leeuwarden (1692 - 1721).

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 232 en II, 157.

Leeuwarder Historische Reeks 6 (1997) 286-288.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 14-04-1696 - 14-04-1697
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 18-03-1706 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eerste vermelding.