personen

dr. Wijnand van Nieuwstad

geboren: 1669
overleden: 20-02-1740

lid Vroedschap van Hoorn (1714 - 1740).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 224.

Kooijmans, L., Onder regenten. De elite in een Hollandse stad. Hoorn, 1700-1780 (Amsterdam 1985) 346.

Velius, Theodorus en Sebastiaan Centen, Chronyk van Hoorn (Hoorn 1740) 68.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 19-04-1718 - 05-1720
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1724 - 22-04-1726
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: datum van ingang, zoals vastgesteld bij resolutie van de vroedschap van Hoorn van 31 maart 1682; de vroedschapsresoluties van Hoorn ontbreken over de periode 1719-1726.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 26-05-1728 - 15-05-1729
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 01-05-1733 - 17-04-1735
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 11-05-1737 - 17-04-1739
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...