personen

Johan Amama

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: in M. De Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) I, 21-22, worden twee personen met deze naam vermeld, zonder dat echter duidelijk is welke van de twee de hier genoemde is.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 01-05-1675 - 17-02-1678
namens: Steden, Sloten
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.