personen

mr. Johannes Lambertus Huber

geboren: 1750
overleden: 1826

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VI, 429.

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 195.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 124.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 77 (1993) 318.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 867.

Schie, H.A.J. van, De archieven van het Comité te Lande 1795-1798 en het Ministerie van Oorlog 1798-1810 (1813) (Den Haag, 1979) 17.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Friesland
van: 19-02-1795 - 23-06-1795
anderen met deze aanstelling...
functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 02-03-1795 - 01-03-1796
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande
van: 04-03-1795 - 13-04-1795
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Geen zitting genomen.

functie: generaalmeester van de Munt
instelling: Generaliteitsmuntkamer
van: 18-05-1795 -
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 12-12-1796 - 31-08-1797
namens: District Harlingen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van de Eems
van: 20-12-1798 - 28-07-1801
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 28-07-1801 - 17-10-1801
namens: District Leeuwarden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)
van: 22-10-1801 - 06-12-1801
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...