personen

mr. Jacob Carel van de Kasteele

geboren: 26-03-1780 te 's-Gravenhage
overleden: 01-07-1835 te 's-Gravenhage

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) X, 21.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 287.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 29 (1943) 244.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 947.

functies in bovenlokale instellingen

functie: procureur-generaal
instelling: Departementaal Gerechtshof van Holland (1803-1811)
van: 09-05-1808 - 01-03-1811
anderen met deze aanstelling...

Volgde van der Meersch op.

functie: advocat-général
instelling: Cour Impériale en Hollande
van: 01-03-1811 - 04-12-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: advocaat-generaal
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 01-12-1813 - 02-02-1814
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 19-10-1824 - 01-07-1835
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...