personen

Hiddo van Voorst tot Hagenvoorde

geboren: 1603
overleden: 16-02-1660

lid Ridderschap van Overijssel (1628 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 441.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 27-09-1630 - 07-06-1633
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1643 - 31-03-1644
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...