personen

Egbert Hobbesz. van Baerdt

geboren: 1627
overleden: 07-11-1669

opmerkingen

Overig: was grietman van Haskerland 1650-1669.

bron voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) II, 61.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 14-06-1655 - 30-04-1656
namens: Zevenwolden, Haskerland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1658 - 03-05-1659
namens: Zevenwolden, Haskerland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1662 -
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie door de Staten van Friesland. Kwartier onzeker.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1664 - 30-04-1665
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Vijfde ordinaris gedeputeerde.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 08-05-1668 - 07-11-1669
namens: Zevenwolden, Haskerland
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.