personen

Tinco van Oenema

geboren: -
overleden: 20-08-1631

opmerkingen

Overig: was grietman van Schoterland 1591-1627.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 365.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 78 (1961) 454.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 28-02-1604 - 1607
namens: Zevenwolden, Schoterland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1607 - 30-04-1610
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 14-07-1610 - 15-05-1613
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 09-04-1624 - 30-03-1626
namens: Zevenwolden, Schoterland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1627 - 30-04-1628
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 05-06-1628 - 02-07-1630
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 15-05-1630 - 20-08-1631
namens: Zevenwolden, Schoterland
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.