personen

Jan Theunisz. Houttuijn

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 03-05-1667 - 05-05-1670
namens: Holland, Edam
anderen met deze aanstelling...