personen

Cornelis Daniel Ockersse

heer van Dreischor.

geboren: 1674
overleden: ca. 1728

lid Vroedschap van Zierikzee ( - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Nagtglas geeft jaar van overlijden 1729; uit de andere hier genoemde bron blijkt echter dat Ockersse al vóór 15 januari 1728 is overleden (mogelijk dus eind 1727).
Vroedschap: blijkens provinciale resoluties (zie 'Bronnen') lid van de vroedschap van Zierikzee; echter niet aangetroffen in P.D. de Vos, De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16e eeuw tot 1795 (2e druk Alphen aan den Rijn 1982).

bronnen voor de persoonsgegevens

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen (2 dln., Middelburg 1890-1893) II, 290.

Nationaal Archief Provinciale resoluties, inv. nr. 314 (klapper resoluties Staten van Zeeland), f. 545.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 28-11-1718 - 09-06-1720
namens: Zeeland, Zierikzee
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 27-05-1720 - 1728
namens: Zeeland, Zierikzee
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Zeeland. Beëindigd door overlijden, mogelijk eind 1727 (zie opmerkingen).