personen

mr. Wibo Bernhardus Buma

geboren: 07-03-1807 te Leeuwarden
overleden: 08-04-1848 te Weidum

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Patriciaat. Genealogie├źn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 77 (1993) 170.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 346.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 04-12-1840 - 20-10-1844
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 01-07-1845 - 08-04-1848
namens: Dronrijp, landelijke stand
anderen met deze aanstelling...