personen

Kempo Sjoerdsz. Wiarda

geboren: ca. 1543
overleden: 1625

opmerkingen

Persoonsgegevens: het geboortejaar is mogelijk 1544.

bron voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 36 (1982) 73.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 29-04-1584 -
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Friesland.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1596 - 08-04-1601
namens: Oostergo, Leeuwarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 25-03-1603 - 26-02-1604
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Friesland. Einddatum gebaseerd op aanvangsdatum in Gedeputeerde Staten van Friesland.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 28-02-1604 - 1607
namens: Oostergo, Leeuwarderadeel
anderen met deze aanstelling...