personen

Jan Michielsz. de Wael

geboren: -
overleden: 02-09-1618

lid Vroedschap van Haarlem (1588 - 1618).

bronnen voor de persoonsgegevens

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 55 (1937) 224.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 15-05-1612 - 04-05-1615
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...