personen

Sebaldus Justinus Brugmans

geboren: 1763
overleden: 1819

opmerkingen

Overig: Brugmans kreeg op 5 november 1806 de rang en eerbewijzen van een Staatsraad.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) II, 451.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) I, 487.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 104.

functies in bovenlokale instellingen

functie: directeur-generaal van het geneeskundig Bestuur van de Armée
instelling: Ministerie van Oorlog
van: 1807 - 1810
anderen met deze aanstelling...
functie: recteur de l' Académie de Leyde
instelling: Université Impériale
van: 1812 - 1813
anderen met deze aanstelling...
functie: inspecteur-général du Service de Santé des Armées
instelling: Ministère de l' Administration de la Guerre
van: 1812 - 1813
anderen met deze aanstelling...