personen

Jacob Hendrik Floh

geboren: 1758
overleden: 1830

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VI, 34.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 83.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) I, 865.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 01-03-1796 - 31-08-1797
namens: District Hengelo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 09-10-1797 - 22-01-1798
namens: District Barneveld
anderen met deze aanstelling...

Plaatsvervanger.

functie: secretaris
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 10-05-1798 - 20-06-1799
anderen met deze aanstelling...

Secretaris van de Eerste Kamer.