personen

Auguste-Jean-Gabriel baron (empire) Caulaincourt

geboren: 1777
overleden: 1812

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) III, 85.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 214.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 61.

Tulard, J., Dictionnaire Napoléon. Nouvelle édition revue et augmentée (Parijs 1989) 385.

functies in bovenlokale instellingen

functie: opperstalmeester
instelling: Koning van Holland, Lodewijk Napoleon
van: 21-06-1806 - 16-02-1808
anderen met deze aanstelling...